Nextech Italia

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

Modele spoleczenstwa

By on February 20, 2019

W myśl tej koncepcji całokształt procesów Społecznych należy wyjaśniać przez grę zgodnych i krzyżujących się interesów jednostkowych i na Wzór mechanicznego rozkładu Sił wyprowadzać ich wypadkową. Wychodząc z tych przesłanek, przedstawiciele atomizmu Społecznego konstruowali modèle społeczeństwa całkowicie zracjonalizowanego, w którym podstawą stosunków międzyludzkich są racjonalne decyzje jednostek je zachodzi zgodność oddziaływań zewnętrznych z działaniem jednostek kierujących się noclegiem interesem, natomiast całością życia Społecznego RZĄDZI Zasada autoregulacji, zapewniająca, w wyniku starć interesów indywidualnych, ogólną harmonię. Modèle Ten Mia ł tłumaczyć przebieg wszystkich procesów zachodzących w społeczeństwie. 1. interakcyjny modèle społeczeństwa interakcja Społeczna-wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek Społecznych, najczę przy użyciu języka i innych générateur kulturowych. Interakcja symboliczna zachodzi, Gdy poznajemy normy odpowiadające jakiejś sytuacji, CZYLI przyjmujemy rôle innych lub ich Punkt widzenia, po à par wiedzieć, Jak reagować. 2. Interakcjonizm Symboliczny-ciągła wymiana i Ewolucja symbolicznych znaczeń Podstawowe założenia: a) Ludzie działają na bazie znaczeń, jakie mają dla nich rzeczy. b) znaczenia pochodzą z interakcji.

c) znaczenia są modyfikowane przez ich interpretacje, dokonywane przez ludzi w aktualnych sytuacjach. 3. George Herbert Mead znaczenie: konstruowanie przygniatającej społecznej język: Źródło znaczenia  znaczenie jest negocjowane poprzez użycie języka  zakres nasjay wiedzy Zależy OD Tego co możemy nazwać myśl: przyjmowanie Roli innego:  rozumowanie jest refleksją, która pojawia się w procesie komunikowania interpersonalnego.  Tylko Człowiek obdarzony jest unikalną zdolnością do przyjmowania Roli innych osób Jaźń: odbicie w zwierciadle  “ja” à la spontaniczna siłą napędowa inicjująca Wszystko, co w jaźni jest Nowe i nieprzewidywalne  “mnie” à obraz jaźni (subiektywnej) widziany w zwierciadle Reakcji innych ludzi; ta zdolność Pozwala Nam ustawić się Poza naszymi własnymi ciałami 4. TYPY S.I.  interakcja zogniskowana  Interakcja niezogniskowana  Interakcja symboliczna – obustronna Analiza znaczeń symboli  Interakcja transakcyjna – proces wymiany nagród I Kar 5.