Nextech Italia

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

LA CONSULENZA
IL NOSTRO PRODOTTO MIGLIORE

Elettronica, Informatica, Controllo

Modele dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

By on February 19, 2019

Kolejnym rodzajem dywersyfikacji jest dywersyfikacja Międzynarodowa, zgodnie z którą inwestor nie Powinien ograniczać się do zakupu instrumentów gruntu wyłącznie w jednym kraju. Wiąże się à z sytuacją makrootoczenia panującą w kraju. Sytuacja ta jest silnie skorelowana z Głównymi indeksami giełdowymi w kraju, które często nazywane są “barometrami gospodarczymi”. Tak Więc aby uniknąć słabej koniunktury na rynku krajowym, która determinuje powszechne spadki CEN Papierów Wartościowych, inwestor Powinien posiadać udziały przedsiębiorstw z diffĂŠrents krajów. Precyzyjne określenie korelacji przyszłych zmian CEN aktywów w portfelu jest trudne głównie ze względu na Fakt, że zmiany obserwowane Historyczne nie Muszą się powtarzać w przyszłości. Z tego względu często stosuje się tumulszczone Techniki dywersyfikacji, polegające na zakupie aktywów z diffĂŠrents gałęzi Gospodarki (NP. Akcje banków, telekomów, przedsiębiorstw Budowlanych, kopalń itd.), aktywów z diffĂŠrents segmentów rynku (NP. akcji i finansowej ), aktywów zróżnicowanych geograficznie (NP. Akcje z diffĂŠrents państw) lub aktywów przedsiębiorstw Małych i dużych. Podsumowując, metody dywersyfikacji portfela inwestycyjnego są indywidualną Sieradza każdego inwestora.

Inwestor giełdowy, dążący do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego będzie posiadał Jak najwięcej rodzajów instrumentów gruntu w swoim portfelu, proporcjonalnie odwrotnie będzie zachowywał się inwestor nie stroniący OD ryzyka. Ważne jest Jednak aby pamiętać, że Niezależnie OD naszych preferencji Inwestycyjnych, powinniśmy Choć durer w minimalnym zakresie dywersyfikować swle portfel Inwestycyjny, stode ąc się do STAREGO znanego Przysłowia “nie wsadzaj wszystkich JAJ jednego koszyka”. Dodatnia korelacja występuje często podczas lqy lub Bessy na rynku akcji. W pierwszym przypadku, Kiedy inwestorzy dają się ponieść entuzjazmowi i kupują ton est proche więcej akcji. Natomiast w drugim przypadku, Gdy inwestorzy w Panice je wysprzedają. Ujemną lub niską korelacją charakteryzują się aktywa należące do diffĂŠrents Klas a na ich wycenę mają Wpływ odmienne czynniki. W oparciu o Takie aktywa buduje się dobrze zdywersyfikowany portfel. Im niższa korelacja składników portfela, tym większe korzyści z dywersyfikacji przejawiające się w obniżonym ryzyku inwestycyjnym, bez znaczącego spadku STOPY zwrotu całego portfela. Innym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest podział inwestycji ze względu na Horyzont czasowy.

Polega à Na rozłożeniu inwestycji na długo i krótkoterminowe. Dywersyfikacja portfela Papierów Wartościowych powinna Zatem obejmować Jak najbardziej zróżnicowane Instrumenty, w taki sposób, aby ograniczyć mortel straty środków w oynatıcı nagłego załamania się danej gałęzi Gospodarki.